Springkasteel huren

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Springkastelen

 • De huurder dient meerderjarig te zijn.

 • Het springkasteel mag enkel gebruikt worden onder het toezicht van een begeleider. Deze begeleider moet meerderjarig zijn en de huurder vertegenwoordigen.

 • Het springkasteel wordt in goede staat geleverd. De huurder is volledig verantwoordelijk voor schade die wordt vastgesteld door JeeJee Fun op het einde van de huurperiode.

 • Het springkasteel moet op een zo vlak mogelijke ondergrond geplaatst worden, de benodigde oppervlakte is minstens het grondvlak van het springkasteel plus één meter vrije ruimte aan de zijkanten en achterkant.

 • De ondergrond is bij voorkeur gras of stenen (beton) maar in geen geval steenslag of een ondergrond met scherpe puntige voorwerpen.

 • Schoenen, gevaarlijke voorwerpen, eten, drinken, snoepgoed en grime zijn verboden op het springkasteel. Deze kunnen schade toebrengen aan het springkasteel.

 • Laat het toestel NOOIT af, ook niet bij regen of zelfs hevige regen.

 • Uitgezonderd bij hevige wind of storm MOET de huurder de nodige maatregelen treffen om het springkasteel te beschermen. Laat het springkasteel af, plooi de muren naar binnen en vouw dan het springkasteel dubbel zodat de onderkant van het springkasteel aan de bovenkant komt.

 • Vanaf windkracht 5, hevige rukwinden of wanneer JeeJee Fun/SpringKastel het zelf onverantwoord vindt een springkasteel te plaatsen, kan SpringKastel dit zelf mits telefonisch contact annuleren. Uiteraard staat ieders veiligheid bij ons met stip op 1!

 • De plaats waar het springkasteel door JeeJee Fun geplaatst werd, is ook de plaats waar het springkasteel blijft staan tot wij het terug komen halen. Het springkasteel mag dus onder geen beding verplaatst worden.

 • Indien een overtreding vastgesteld wordt door JeeJee Fun aan bovenstaande punten is JeeJee Fun gerechtigd het contract te verbreken.

 • JeeJee Fun kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of ongevallen (zowel materieel als lichamelijk).